Wat is transit in de Vedische Astrologie

Wat we bespreken:

Wat is transit in de Vedische Astrologie? Het heeft te maken met de banen van de planeten door de hemel. Hoe dat precies zit? Hieronder lees je:

  • transits uitgelegd aan de hand van de maanknopen
  • Wat de invloed is van de sterrenbeelden hierop
  • hoe jouw leven daardoor wordt gestuurd
  • de actie die je kunt ondernemen om er bewust mee om te gaan

De maanknopen en transit

Omdat de Maanknopen met hun transit bepalen welk Karma je uit te werken hebt in dit leven, wil ik de Noordelijke Maanknoop gebruiken als voorbeeld.

Wat is de transit van een Maanknoop? Deze zin heeft twee typisch astrologische woorden; “Maanknoop” en “transit”. Hier volgt de uitleg daarvan. Er zijn twee Maanknopen, een noordelijke en een zuidelijke. Deze twee zijn verantwoordelijk voor vele uitdagingen in je leven en onrust, ze heten niet voor niets knopen. Het zijn geen planeten maar de kruispunten van de baan van de Maan om de Aarde en de Aarde om de Zon, in de lucht. Op die kruispunten is de energie zo intens dat ze van zeer sterke invloed is op je leven. Hieronder kan je schematisch zien hoe die kruispunten ontstaan in de lucht.

De Maanknopen bewegen, net als alle andere planeten en sterren, continu door de ruimte, steeds naar een ander “huis” aan de hemel. Afhankelijk dus, van de baan van de Maan en waar de Zon staat, die steeds veranderen, zoals je met het blote oog kunt zien. De 12 huizen in de lucht zijn een vaste indeling, al eeuwen geleden zo gezien door Vedische wijze geleerden uit India.

De beweging van een maanknoop, of van welke ander hemellichaam dan ook, door een huis noemen we een transit. Dat huis wordt altijd bezet door een bepaald sterrenbeeld, wat daar staat op dat moment. Bijvoorbeeld als dat het sterrenbeeld Vissen is noem je het dat de “Noordelijke Maanknoop transit Vissen” gaat. Dat duurt bij de maanknopen altijd 1,5 jaar. Daarna gaan ze naar een volgend huis. Andere planeten doen er korter, of langer over.

Welke invloed ze hebben is te bekijken vanuit je geboortehoroscoop met de 12 huizen. Hieronder zie je als voorbeeld de geboortekaart van Albert Einstein, met de Noordelijke Maanknoop in het achtste huis, te zien met de afkorting “RA”. Deze afkorting staat voor “RAHU” en dat is de naam in het Sanskriet voor Noordelijke Maanknoop. Er staat ook het cijfer 10 in dat huis, dat is het sterrenbeeld Steenbok.

Wat is de invloed van de sterrenbeelden

Het sterrenbeeld waar de transit plaats vindt, heeft een bepaalde energie. Momenteel, begin november 2023, is het zo, dat de Noordelijke Maanknoop door Vissen gaat, deze is daar net aan begonnen. Dat is interessant, want wereldwijd verandert nu de energie vanwege het sterrenbeeld Vissen. Dit sterrenbeeld heeft grote invloed op water, want het is een waterteken.

De Noordelijk Maanknoop is een onrustige energie, wat zich uit in onrust op de wereldse wateren. We kunnen dus de komende 1,5 jaar veel onrust met water verwachten, zoals stormen, langdurige regen met overstromingen en orkanen. Het is ook nu te zien in Nederland dat het inderdaad juist de afgelopen dagen veel geregend heeft, sinds de transit in Vissen is begonnen.

De Noordelijke Maanknoop geeft onrust

Maar er is ook op ander gebieden onrust aan te wijzen, bijvoorbeeld op het gebied van spiritualiteit. Want daar gaat Vissen ook zeker over. De komende tijd zullen we merken dat mensen een hernieuwde belangstelling krijgen in spiritualiteit, maar wel op een onrustige wijze. Daar horen bijvoorbeeld ook religieuze oorlogen bij, helaas. Verhitte discussies over wat spiritualiteit is en hoe je dat vorm kan en mag geven. Zoeken naar nieuwe vormen, in contact met nieuwe mensen daarover zijn, hoort ook helemaal in dit straatje. Nieuwe gemeenschappen die daardoor ontstaan bijvoorbeeld. Een heel interessante, maar zeer onrustige tijd.

Wat is daarvan in jouw leven te merken.

Wat is er te merken van deze onrust in jouw eigen leven. Misschien voel je zelf ook die onrust rondom spiritualiteit en ben je zoekende daarover. Oude vormen voldoen veelal niet meer, de oude kerkdiensten zijn grotendeels verlaten, het spreekt nieuwe generaties niet meer aan. Maar toch knaagt er iets, er moet toch meer zijn dan dit leven? Mensen zijn aan het graven in oude religieuze beoefeningen, en lezen erover. Men wil weer weten hoe dacht men lang geleden over religie en spiritualiteit in het Christendom, Islam, Boedhisme, Hindoeïsme, welke betekenis gaf men eraan? Wat is de betekenis van Yoga eigenlijk en wat is meditatie. Is er een verschil met bidden?

Al dat soort vragen komen boven en de informatie is volop op internet te vinden. Maar klopt die informatie wel? De Noordelijke Maanknoop stookt het vuurtje namelijk op met de meest uiteenlopende verhalen en informatie over spiritualiteit. Dat zullen we de komende 1,5 jaar zeker gaan zien. De onruststoker uit de Vedische Astrologie is er namelijk op uit om jou in de war te brengen. Je kunt makkelijk in alle verhalen verdwalen of overweldigd worden door uiteenlopende meningen. Het zal een uitdaging zijn bij jezelf te blijven.

Hoe vind je je weg in de periode transit Vissen?

Spiritueel breekt er dus een interessante, maar onrustige tijd aan vanaf november 2023. Er is heel veel kans om oude kennis te leren gebruiken, want die duikt momenteel overal op, maar je zal moeten oppassen om niet de weg erin kwijt te raken. Het is raadzaam niet alles door elkaar te gaan lezen en overal een beetje van te gaan proeven. Wat je nu veel ziet is dat mensen gaan “shoppen” in spirituele zin. Dat is heel verleidelijk en leuk, maar brengt je niet erg diep naar je eigen Goddelijke beleving. Het wordt dan meer een vorm van nieuw vermaak, wat oppervlakkig blijft.

Als je echt naar Spirituele groei wilt is het raadzaam een keuze te maken voor een vorm van Spiritualiteit of Religie en je daar dan ook werkelijk in te verdiepen gedurende enige tijd, bijvoorbeeld een jaar of twee. Laat je niet afleiden door berichten op social media die je voorhouden dat je met een andere vorm NOG dieper kan gaan. Je hebt maar één vorm nodig!

Wat je kan doen om je Spiritualiteit te verdiepen

Alleen maar informatie verzamelen helpt niet. Uiteindelijk kan je alleen maar zelf dieper gaan. Maar een structuur is daarbij wel nodig. Als je een structuur hebt, een vorm van beoefenen, kan je daar gebruik van maken om daarin te ankeren zodat je spiritueel zelf de diepte in kunt gaan. Dat is de bedoeling ervan. Verlies je structuur, dan raak je jezelf gemakkelijk kwijt in een zoektocht die oppervlakkig blijft èn alle kanten op gaat, behalve naar binnen.

Waar staat de Noordelijke Maanknoop bij jou

Uiteraard is het in deze tijd heel interessant om eens te kijken waar de Noordelijke Maanknoop zich in jouw kaart bevindt. Want die geeft aan waar je op het wereldse vlak het meeste uit te werken hebt. Misschien is dat helemaal niet Spiritualiteit, maar bijvoorbeeld werk. Dat ontdek je in een persoonlijk consult! Voel je welkom om meer informatie te vragen via Contact , bel 06-85612034 of maak gebruik van onderstaande consultplanner:

Heb je het gevoel vast te zitten?

En blijf je maar in kringetjes draaien, terwijl je weet dat je een beslissing moet maken. Maar, welke…

Het is tijd om keuzes te maken. Alles verloopt volgens Goddelijk plan. De sterren zijn je routekaart! Verdiep je hierin met Vedische Astrologie om vol vertrouwen knopen door te hakken. Klaar voor de volgende stap?

  • 🗸 Verbeter je relatie
  • 🗸 Met meer geluk en energie door het leven
  • 🗸 Doorstroom in je werk

Meld je direct aan voor meer doorstroming, groei, liefde en geluk.

Nu consult inplannen

Blij en vol energie dankzij  Vedische astrologie met Jasperina Prinsen